bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pomoc żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzeb

06.02.2020

Od dnia 10 lutego 2020 roku od godz. 8:00 przy ul. Sienkiewicza (pomieszczenie po wulkanizacji) wydawana bedzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową moga ubiegac się osoby i rodziny znajdujace się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniajacego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 402,00zł dla osoby samotnie gospodarujacej,
  • 1 056,00zł dla osoby w rodzinie.

Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 06.02.2020

Dokument oglądany razy: 365
« inne aktualności